Earlier messages

New Negatives2007-12-18 08:00:06
 
HistoricRank Toni Mau -1.308
New World Records2007-12-17 09:00:00
 
East London 1967 Lotus (65) Steve Cloyd (SteveC43) 1:24.541 (-0.018)
Watkins Glen Int. 1967 Brabham BT11 (65) Steve Cloyd (SteveC43) 1:08.517 (-0.054)
  Brabham BT7 (65) Steve Cloyd (SteveC43) 1:09.297 (-0.062)
  BRM (65) Steve Cloyd (SteveC43) 1:08.364 (-0.088)
  Cooper (65) Steve Cloyd (SteveC43) 1:09.255 (-0.180)
  Ferrari (65) Steve Cloyd (SteveC43) 1:08.137 (-0.083)
  Honda (65) Steve Cloyd (SteveC43) 1:08.339 (-0.261)
  Lotus (65) Steve Cloyd (SteveC43) 1:08.310 (-0.041)
New Negatives2007-12-17 08:00:07
 
GPLRank Nick van der Voort -0.699
Monster of GPLRank leighthebee -3.74
New Negatives2007-12-16 08:00:06
 
GPLRank Tobias Lemm -4.823
New World Records2007-12-15 09:00:01
 
Rouen-les-Essarts 1967 McLaren (69) Hank Probert 1:50.620
New Negatives2007-12-15 08:00:07
 
Monster of GPLRank Mario Wilhelm -6.432
New Negatives2007-12-14 08:00:06
 
HistoricRank kristof engelen -7.038
New World Records2007-12-13 09:00:00
 
Imola BRM (69) Ron Clegg 1:29.315 (-0.693)
New Negatives2007-12-13 08:00:07
 
GPLRank Michael Dobeck -2.042
GPL65Rank donnarieix -4.061
New World Records2007-12-11 09:00:00
 
Imola BRM (69) Stefan Sjöström 1:30.008 (-0.723)
  Lotus L63 (69) Stefan Sjöström 1:30.195
Show earlier messages